Međudržavni ugovori RH-Sveta stolica

Pridružite nam se na Facebook-u!

Nova stranica FINANCIRANJE I BOGATSTVO CRKVI

bg-header-top

DAVID — Udruga građana za zaštitu ljudskih prava

bg-header-top

Nova stranica ZLOČINI I NASILJA NE ZASTARIJEVAJU

bg-header-top

Nova stranica Isključuje li vjera ljudska prava

bg-header-top

International Answer — Responsibility of Religious Institutions for Human Lives and World Peace

bg-header-top

Pratite nas na Twitter-u!

Kamo idu novci poreznih obveznika?

Kamo idu novci poreznih obveznika

Izvor: dnevno.hr

Oglasi

Protuustavni kao povreda načela vladavine prava

UGOVORI SVETA STOLICA REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNIM PITANJIMA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, potpisan u Zagrebu, 18. prosinca 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNIM PITANJIMA

Sveta Stolica i Republika Hrvatska

nastojeći odrediti pravni okvir odnosa između Katoličke Crkve i Hrvatske Države.

– temeljeći se Republika Hrvatska na odredbama Ustava, posebno na člancima 40. i 41. o vjerskoj slobodi i o slobodi savjesti, a Sveta Stolica na dokumentima Drugoga vatikanskog sabora i na odredbama kanonskoga prava;

– imajući u vidu nezamjenjivu ulogu Katoličke Crkve u odgoju hrvatskoga naroda i njezinu povijesnu i sadašnju ulogu na društvenom, kulturnom i obrazovnom području;

– svjesni da većina građana Republike Hrvatske pripada Katoličkoj Crkvi;

– pozivajući se na međunarodno priznata načela o vjerskoj slobodi,

dogovorili su se o sljedećem: (više…)

SVETA STOLICA vs REPUBLIKA HRVATSKA II Četvrti stup vlasti


(više…)

Koliko nam kuna ustvari pojede Crkva?

h-alter.org

07.11.2012. Boris Knežević

Nevidljivi, podvodni dio sante koja se zove “davanja Republike Hrvatske Katoličkoj crkvi”: Po svemu što je djelomično rekonstruirao H-Alterov suradnik Boris Knežević, Katolička crkva, osim 245 milijuna kuna prikazanih u Državnom proračunu, godišnje iz istoga toga proračuna primi još oko 700 milijuna kuna. Ukupno, dakle, oko milijardu kuna.

“Because the density of pure ice is about
920 kg/m3, and that of sea water about
1025 kg/m³, typically only one-ninth of the
volume of an iceberg is above water. The
shape of the underwater portion can be
difficult to judge by looking at the portion
above the surface. This has led to the
expression “tip of the iceberg”, for a problem
or difficulty that is only a small manifestation
of a larger problem.”

Wikipedia

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu, kao uostalom i u svim prethodnim proračunima od 1999. nadalje, vidljiva je samo jedna stavka koja se odnosi na davanja Katoličkoj crkvi. Na poziciji Ministarstva financija postoji stavka “Međunarodni sporazum – Sveta stolica i RH” na kojoj je izdvojeno 245 milijuna kuna. To je iznos oko kojeg se lome koplja u javnim polemikama. Ta je formulacija neprecizna jer navodi na krivi zaključak da postoji samo jedan međunarodni Vjeroučitelji odnose 11,58 posto novca planiranog za plaće u osnovnom i srednjem obrazovanju sporazum između Svete stolice i Republike Hrvatske i da je tih 245 milijuna kuna jedina financijska obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. (više…)

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Kakvo je stanje u Hrvatskoj? Istražujemo, nije lako doznati točne podatke.

–       Katolička crkva ima u svijetu više hiljada milijardi eura imovine

–       U Sloveniji se njena imovina, ujedno sa povezanim organizacijama i suvlasništvom u brojnim poduzećima, ocjenjuje na više od milijardu eura ( 800 milijuna ima samo u dugu) te je najveći zasebnopravni vlasnik.

–       Posjeduje oko 40.000 hektara zemljišta i oko 5.000 objekata;

–       Pokraj izuzetnog bogastva dobila je u 2008 godini najmanje 20 milijuna eura i to iz sredstava poreznih obveznika: kao vjernih tako i nevjernih i drugih svjetskih nazora.

–       Oslobođena je plaćanja za upotrebu građevinskog zemljišta za vjerske objekte, poreza na dedovanje i darove.

Milanovićevo crkveno podmazanje

Nacional.hr

Objavljeno u Nacionalu br. 857, 2012-04-17

Autor: Robert Bajruši

Politika nezamjeranja

Petnaest godina od ratifikacije ugovora između Hrvatske i Vatikana, kojima je Katoličkoj crkvi osiguran golem utjecaj, vlast ih i dalje ne namjerava reducirati

Vlada Zorana Milanovića ne želi nepotrebno otvarati frontu prema Crkvi”Ne, sasvim sigurno ne namjeravamo mijenjati ugovore s Vatikanom jer to, uostalom, i nije moguće. Radi se o međunarodnim sporazumima za čiju je izmjenu potreban pristanak dviju strana, a na takvo što Sveta Stolica sigurno ne bi pristala. Maksimum do kojega ćemo eventualno ići jesu izmjene pojedinih aspekata u tim sporazumima, ali i u tom slučaju isključivo putem tihe diplomacije i uz suglasnost Vatikana”, najavio je ovih dana u razgovoru za Nacional jedan od bliskih suradnika premijera Zorana Milanovića. Stav tog renomiranog političara precizno najavljuje koncilijantno ponašanje i politiku nezamjeranja nove hrvatske vlade prema Katoličkoj crkvi. Točno 15 godina nakon ratifikacije Vatikanskih sporazuma ni aktualna vlada ne namjerava reducirati golema prava koja je Katoličkoj crkvi osigurao već teško bolesni Franjo Tuđman. (više…)

VUK MIJENJA DLAKU, ALI NE I ĆUD

autor Moris Hoblaj

Tko je sluga a tko gospodar – slika ne vara!!!

S KIME JE TO HRVATSKA SKLOPILA  PROTUUSTAVNE UGOVORE NA ŠTETU SVOGA NARODA ?

Republika Hrvatska i država Vatikan, koja za sebe tvrdi da je Baština Svetog Petra, potpisali su do sada sljedeća četiri međudržavna ugovora temeljena na međunarodnom pravu a ne na ustavu; UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE O DUŠOBRIŽNIŠTVU KATOLIČKIH VJERNIKA, PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA I REDARSTVENIH SLUŽBI REPUBLIKE HRVATSKE. Predstavnik Vatikana kardinal  Angelo Sodana rekao je tom prilikom sljedeće: «UGOVORI KOJE POTPISUJE BAŠTINA SVETOG PETRA NADAHNUTI SU TEMELJNIM NAČELIMA DOSTOJANSTVA I SLOBODE OSOBE. NISU VALJANI SAMO U ODNOSU NA KATOLIČKE ZAJEDNICE NEGO SU I PRINOS OPĆEM RAZVOJU NARODA?»

Visoke riječi vatikanskog funkcionara , no da su one prazne i za Vatikan drugorazredne ukazuje činjenica da ga je mali broj  tzv. katoličkih država potpisala. Možda ćete se upitati zašto ga ne potpisuju? To će nam postati tek onda jasno  kada doznamo o kojim se ustupcima Vatikanu u tom ugovoru, kojega je hrvatska vlada uz potporu Sabora u svoje vrijeme potpisala. Potpisivanjem tog ugovora Republika Hrvatska garantira Vatikanu, protuustavno tj. na štetu hrvatskog naroda sljedeće: privilegirani vjerski položaj Katoličke crkve naspram drugih religija; vjeronauk u školi, odnosno misioniranje svoje vjere i na račun nekatolika i ateista; pristup medijima, tj. pravo na indirektnu cenzuru i kontrolu slobodne štampe te indirektnu političku kontrolu preko svojih vjernika političara-ministara kada
je to u njezinom interesu. Osnivanje vojnog ordinariata tj. pripremanje vojnika na tzv. pravedni rat.  Financiranje Crkve iz državnog proračuna koji nije samo katolički. Neoporezivosti milodara, povrat oduzete imovine itd. Može se ustvrditi kako su ustupci de jure i de facto odricanje suverenosti u korist države Vatikan. (više…)